За нас

Агрифлор ООД е фирма, основана през 2000 г. Дейността й е ориентирана приоритетно към производство и пласмент на свои продукти, предназначени за екологосъобразно и модерно земеделие. Фирмата предлага на своите клиенти утвърдени марки адюванти, течни торове и овощарски замазки с високо качество и ефективност. Технологичното и иновативното мислене на научния екип е насочено към разработване и внедряване на нови продукти с цел пълното задоволяване нуждите на земеделските производители.

Агрифлор ООД разполага със собствена специализирана производствена база, което й позволява създаването на висококачествени продукти, отговарящи на съвременните технологични изисквания.

Агрифлор ООД гарантира професионализъм, отговорност и коректност на своите партньори.