Иновативни технологии

Агрифлор ООД е в процес на разработка на екологосъобразни продукти на база микронизирани природни минерали, предназначени за биоземеделието.