Ватрал® green

Течен тор за саксийни и градински цветя

Опаковка: 0.25 л, 0.5 л

Съдържание
Макроелементи    
Азот (N), амидна форма 16%
Магнезиев оксид  (МgO) 7%
Сяра (S) 5.5%
Микроелементи
Бор (В), водоразтворим 0.02 %
Мед (Сu), хелатиран с ЕDТА    0.01%
Желязо (Fe), хелатиран с ЕDТА 0.06%
Манган (Mn), хелатиран с ЕDТА 0.03%
Молибден (Mо), водоразтворим 0.002%
Цинк (Zn), хелатиран с ЕDТА    0.002%

Приложение
Ватрал®green е предназначен за целогодишно подхранване на декоративни и вечнозелени украсни растения. Балансираното съотношение на NPK в раз­тво­ра, както и наличието на специално подбрани микроелементи ускоряват про­цеса на фотосинтеза и осигуряват на растенията интензивен растеж на вегетативната маса и оптимално облистване.

Работен разтвор и честота на третиране
Ватрал® green се използва под формата на разтвор, получен при смесване на 10 мл концентрат с 1 л вода. С така получения разтвор растенията се поливат. За листно подхранване Ватрал® green се прилага като 0.5% разтвор (5 мл концентрат в 1 л вода).

Честота на третиране
- в периода на цъфтеж (от пролетта до есента) - през 7 до 10 дни
- в периода на покой (зимни месеци) - веднъж месечно
Разклатете бутилката преди употреба!

Съвети за безопасност
S2 Да се пази далеч от достъп на деца.
S13 Да се съхранява отделно от храни.
S24/25 Да се избягва кон­такт очите и кожата.

Съхранение
При t° oт 5°C до 30°C.
Да се пази от замръзване

Ватрал® е запазена търговска марка на AGRIFLOR Ltd.