Ватрал® flowers

Течен тор за саксийни и градински цветя

Опаковка: 0.25 л, 0.5 л

Съдържание
Макроелементи    
Азот (N), амидна форма 6%    
Фосфор (P2 O5), дифосфорен пентаоксид 8%
Калий (K2O), дикалиев оксид 8%
Микроелементи
Бор (В), водоразтворим 0.02%
Мед (Сu), хелатиран с ЕDТА 0.01%
Желязо (Fe), хелатиран с ЕDТА 0.06%
Манган (Mn), хелатиран с ЕDТА 0.03%
Молибден (Mо), водоразтворим 0.002%
Цинк (Zn), хелатиран с ЕDТА    0.02%

Приложение
Ватрал® flowers е предназначен за целого­диш­но подхранване на саксийни и градински цветя.
Балансираният му състав осигурява на растенията увеличен брой цветове, интензивен растеж и удължен период на цъфтене.

Работен разтвор и честота на третиране
Ватрал® flowers се използва чрез поливане под форма на раз­твор, получен при смесване на 10 мл концентрат с 1 л вода. Така получения разтвор е достатъчен да се полеят 10 саксии със среден диаметър.

Честота на третиране
- в периода на цъфтеж (от пролетта до есента) - през 7 дни
- в периода на покой (зимни месеци) - веднъж месечно
Разклатете бутилката преди употреба!

Съвети за безопасност
S2 Да се пази далеч от достъп на деца.
S13 Да се съхранява отделно от храни.
S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.

Съхранение
При t° oт 5°C до 30°C.
Да се пази от замръзване

Ватрал® е запазена търговска марка на AGRIFLOR Ltd.