Ватрал® universal

Универсален течен тор, подходящ за всички видове растения

Опаковка: 0.25 л, 0.5 л

Съдържание
Макроелементи    
Азот (N), амидна форма 6%
Фосфор (P2 O5), дифосфорен пентаоксид 6%    
Калий (K2O), дикалиев оксид 6%
Микроелементи
Бор (В), водоразтворим 0.02%
Мед (Сu), хелатиран с ЕDТА    0.01%
Желязо (Fe), хелатиран с ЕDТА 0.06%
Манган (Mn), хелатиран с ЕDТА 0.03%
Молибден (Mо), водоразтворим 0.002%
Цинк (Zn), хелатиран с ЕDТА    0.02%

Приложение
Ватрал® universal  е предназначен за подхранване на различни видове растения, като изключително ефикасен е за плодове и зеленчуци. Прилага се във всички фа­зи от развитието на съответната култура, осигурявайки интензивен растеж, качество на продукцията и устойчивост на стресови фактори.

Работна концентрация и препоръки за употреба
Ватрал® universal да се използва чрез:
- поливане на растенията с разтвор 1% (10 мл Ватрал® universal разтворен в 1 л вода)
- листно третиране 0.5% (5 мл Ватрал® universal разтворен в 1 л вода)

Честота на третиране
Ватрал® universal се прилага през 7 дни
Разклатете бутилката преди употреба!

Съвети за безопасност
S2 Да се пази далеч от достъп на деца.
S13 Да се съхранява отделно от храни.
S24/25 Да се избягва кон­такт очите и кожата.

Съхранение
При t° oт 5°C до 30°C.
Да се пази от замръзване!

Ватрал® е запазена търговска марка на AGRIFLOR Ltd.