Ватрал® starter

Течен тор за мощна коренова система и интензивен растеж

Опаковка: 0.25 л, 0.5 л

Съдържание
Макроелементи    
Oбщ азот (N) 6%
Фосфор (P2 O5), дифосфорен пентаоксид 20%
Микроелементи
Желязо (Fe), хелатиран с ЕDТА 0.06%
Maнган (Mn), хелатиран с ЕDТА 0.03%
Молибден (Mo), водоразтворим 0.002%
Цинк (Zn), хелатиран с ЕDТА     0.02%
Мeд (Cu) 0.01%
Бор (B) 0.02%

Приложение
Ватрал® starter е предназначен за подхранване на всички видове растения в началната фаза от развитието им. Продуктът улеснява тяхното вкореняване и осигурява силен, балансиран растеж. Ватрал® starter подобрява формирането и развитието на кореновата система, което го прави особено подходящ за употреба при новопоникнали растения (семеначета).

Работен разтвор
Ватрал® starter се използва под формата на разтвор, получен при смесване на 10 мл концентрат в 1 л вода. С така получения разтвор растенията се поливат.

Честота на третиране
През 7 до 10 дни.

Съвети за безопасност
S2 Да се пази далеч от достъп на деца.
S13 Да се съхранява отделно от храни.
S24/25 Да се избягва кон­такт очите и кожата.

Съхранение
При t° oт 5°C до 30°C.
Да се пази от замръзване

Ватрал® е запазена търговска марка на AGRIFLOR Ltd.