Ватрал® Ca - Калций

Tечен тор за листно и почвено приложение

Опаковка: 0.25 л, 0.5 л

Съдържание
Макроелементи
Азот (N), нитратен 8%
Калциев оксид (CaO) 12%
Магнезиев оксид (МgО) 2 %
Микроелементи
Бор (В), водоразтворим 0.05 %
Молибден (Mо) 0.004 %

Приложение
Ватрал® калций е течен тор с високо съдържание на калций. Предназначен е за предотвратяване или коригиране недостига на калций и свързаните с него физиологични смущения.

Начин на приложение
Листно: при зеленчуци (домати, пипер, краставици и др.) във фаза след образуване на завръза през 7-14 дни на открито 300-500 мл/дка и в оранжерии 0.5%.
При ябълки: след образуване на завръза до 10 дни преди беритбата (6-8 третирания): 500-600 мл/дка.
Костилкови (череши): 2 месеца преди беритбата (4 третирания през 14 дни): 500-600 мл/дка.
Зелеви и листни зеленчуци: 14 дни след засаждането преди образуване на главата през 7 дни 500-600 мл/дка.
Ягоди: между цъфтежа и началото на беритбата (3 третирания): 500 мл/дка.

Характеристика
Плътност 1.42 кг/л; pH на концентрата 4.1±0.5; смесимост - прилага се самостоятелно или смесен
с други торове и пестициди. Не смесвайте Ватрал® калций с продукти, които съдържат фосфати и/или сулфати, тъй като това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.

Съвети за безопасност
S2 Да се пази далеч от достъп на деца.
S13 Да се съхранява отделно от храни.
S24/25 Да се избягва контакт очите и кожата.

Съхранение

При t° oт 5°C до 30°C.
Да се пази от замръзване!

Ватрал® е запазена търговска марка на AGRIFLOR Ltd.