Фертилекс®Mo - Молибден

Течен тор за листно приложение и третиране на семена

Предназначение: Фертилекс® молибден предотвратява и остранява недос­тига на микроелемента Молибден, който дори в ниски дози е изключително необходим за културните растения.
Молибденът оптимизира усвояването на основните хранителни елементи, стимулира развитието на кореновата система, участва в синтеза на ензимите нитрат редуктаза и нитрогеназа, които са отговорни на метаболизма на азота. Липсата на този елемент води до поява на хлороза по листата и намален растеж на цялото растение с последващи признаци на увяхване. Недостигът на молибден се наблюдава при кисели почви с рН под 5.5 и при леки песъчливи почви с високо съдържание на желязо и алуминий.

Състав
Молибден (Мо) 15% w/w
    
Характеристика: плътност 1.35 кг/л, pH стойност 7.5

Начин на приложение
листно: 100-300 мл/дка

Употреба
Листно:
- пшеница: фаза от втори 0.02 - 0.025 л/дка лист до братене
- рапица: фаза 4-6 лист 0.025 л/дка
- царевица: фаза 4- 6 лист 0.020 л/дка
- слънчоглед: фаза 4-6 лист 0.025 л/дка
- бобови култури: развита вегетативна 0.025 л/дка маса до 20 см; количеството вода, използвано при третиране минимум 20 л/дка
Третиране на семена:
- житни култури: 50-100 мл/100 кг семе (пшеница, ечемик, ръж и овес)
- царевица: 100-150 мл/100 кг семе
- слънчоглед: 50-100 мл/100 кг семе
- бобови култури (фасул, грах, соя:  50 мл/100 кг семе

Съвети за безопасност
S2 Да се пази далеч от достъп на деца.
S13 Да се съхранява отделно от храни.
S24/25 Да се избягва контакт очите и кожата.

Съхранение
При t° oт 5°C до 30°C.
Да се пази от замръзване!