Фертилекс®

Амино Калций

AMINO-Ca

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Свободни аминокиселини – 6 %
Общ азот (N) – 7 %
Органичен въглерод (C) – 2.7 %
Калциев оксид (CaO) – 10 %
Магнезиев оксид (MgO) – 2 %
Бор (B) – 0.05 %

Характеристика

плътност 1.30 кг/л, рН 6.4±0.2

Смесимост

Може да се смесва с препарати за растителна защита след проведен тест за смесимост с проба в малки количества.

Да не се смесва с продукти съдържащи минерални масла, фосфати или сулфати.

Приложение

Фертилекс® амино калций може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди. в зависимост от калцивият дефицит, вида на културата и стадия на нейното развитие.

Яълки и круши – 200-300 мл/дка след образуване на завръза и по време на нарастване на плода;

Костилкови – 200-300 мл/дка след образуване на завръза до начало на узряване на плодовете (избистряне);

Зеленчуци – 200-300 мл/дка преди цъфтеж и/или след образуване на плода и по време на нарастването му

Картофи – 200-300 мл/дка – начало на клубено образуване; – срещу образуване на кафяви петна по клубените;

Почвено3-5 л/дка

Предназначение

Фертилекс® амино калций предотвратява и коригира дефицита на калций в растенията и свързаните с него физиологични смущения. Свободните L-аминокиселини включени в състава на продукта допринасят за ускореното усвояване и придвижване на калция, с което се оптимизират редица биохимични и метаболитни процеси.   Фертилекс амино калций подпомага растенията в периоди на стрес, причинен от неблагоприятни почвени условия. Освен това повишава устойчивостта на плодовете и зеленчуците при транспорт и съхранение.

Фертилекс® амино калций възпрепядства развитието на някои физиологични заболявания причинени от недостиг на Ca като:

  • горчиви ядки и встъкляване на плодовете при ябълка;
  • върхово гниене при зеленчуци;
  • напукване на плодовете при костилкови овощни и др.
Каталог на продуктите
Галерия