Фертилекс®

Микро

Mikro

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Желязо (Fe) хелатирано с EDTA – 0.6 %
Манган (Mn) хелатиран с EDTA – 0.3 %
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA – 0.2 %
Мед (Cu) хелатирана с EDTA – 0.1 %
Бор (B) – 0.2 %
Молибден (Mo) – 0.02 %

Характеристика

плътност 1.09 кг/л, рН 3.7 ± 0.2

Смесимост

Фертилекс® Микро може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди след предварителен тест за съвместимост.

Приложение

Фертилекс® Микро е подходящ за всички видове култури при установен дефицит на микроелементи. Оптимално се усвоява при добре развита листна маса.

Листно: 100-200 мл/дка

Почвено3-5 л/дка

Третиране на семена: 1-2 л/тон семена

Предназначение

Фертилекс® Микро е концентриран течен тор с балансиран състав от микроелементи (желязо, манган, цинк, мед, бор и молибден). Те са необходими за растежа и развитието на растенията, колкото и останалите хранителни елементи. Ефективността им е с 10-20 пъти по-висока при подаване през листата в сравнение с почвеното им приложение. Освен за коригиране липсата на един или няколко микроелемента, Фертилекс® Микро може да се използва за третиране на семена, с което се постига подобрена кълняемост, стимулиране на коренообразуването, устойчивост на растенията към засушаване, измръзване и др.

Каталог на продуктите
Галерия