За нас
за нас

От създаването си през 2000 г. дейността ни е ориентирана приоритетно към производство и пласмент на собствени продукти, предназначени за екологосъобразно и модерно земеделие. Предлагаме на своите клиенти утвърдени марки адюванти, течни торове и овощарски замазки с високо качество и ефективност. Технологичното и иновативното мислене на научния ни екип е насочено към разработване и внедряване на нови продукти с цел пълното задоволяване нуждите на земеделските производители.

Разполагаме със собствена специализирана производствена база, което ни позволява създаването на висококачествени продукти, отговарящи на съвременните технологични изисквания.

Работим със страст, професионализъм, отговорност и коректност към своите партньори.

Save Your Money
Eкспертния състав от специалисти, с които разполагаме, са гаранция за високо качество и ефективност на крайните продукти.
Save Your Money
Компанията разполага със съвременна производствена инсталация и научно изследователската лаборатория.