Иновации

За да отговорим на очакванията, високите изисквания и нужди на земеделските производители, разработваме и внедряваме иновативни течни торове с оригинални формули.

Съвременната ни производствена инсталация, научно- изследователската лаборатория и експертен състав са гаранция за високо качество и ефективност на крайните продукти с марка „Агрифлор“.

Предлагаме на своите клиенти листни торове, формулирани като суспензионни концентрати на база МИКРОНИЗИРАНИ ПРИРОДНИ МИНЕРАЛИ. Този тип торове, освен че осигуряват високи добиви, индуцират собствените съпротивителни сили на растенията и изграждат защитни механизми спрямо инфекции от редица бактериални и гъбни патогени. Прилагането им в селскостопанската практика редуцира използването на традиционните препарати за растителна защита, което осигурява чиста от пестициди продукция и опазване на околната среда.