Фертилекс®

Амино Микс

AMINO-MIX

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Свободни L-аминокиселини – 15 %
Органичен въглерод – 6,23 %
Общ азот (N) – 4 %
Магнезий (MgO) – 1 %
Манган (Mn) хелатиран с EDTA – 0,1 %
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA – 0,1 %
Мед (Cu) хелатирана с EDTA – 0,1 %
Бор (B) – 0,5 %
Молибден (Mo) – 0,02 %

Характеристика

плътност 1.10 кг/л; рН 7.2 ± 0.2

Смесимост

Може да се смесва с препарати за растителна защита след проведен тест за смесимост с проба в малки количества.

Фертилекс амино микс може да се смесва с препарати за растителна защита след проведен тест за смесимост с проба в малки количества.

Да не се смесва с продукти съдържащи минерални масла.

Приложение

Листно – 200-300 мл/дка

Зеленчуци (домати, пипер, краставици, бобови и листни зеленчуци)С

след разсаждане или поникване двукратно през 10-14 дни

Овощни и ягодоплодни – Двукратно след цъфтеж и през периода на формиране на завръз

Картофи – Двукратно преди цъфтеж и по време на наедряване на клубените

Житни култури – Начало на братене

Царевица – Фаза 6-8-ми лист

Предназначение

Фертилекс® амино микс е течен тор, съдържащ комплекс L-аминокиселини от растителен произход, магнезий и микроелементи. Високото съдържание на L-аминокиселини получени чрез ензимна хидролиза, допринася за ускорен метаболизъм в растенията, увеличена продуктивност, качество на добива, както и преодоляване на стресови състояния предизвикани от неблагоприятни абиотични фактори.

Балансираното съотношение между L-аминокиселините и хелатирани микроелементи в състава на Фертилекс амино микс стимулира вегетационния растеж на културите, процесите на вкореняване, цъфтеж, образуване на завръз и формиране на добив.

Каталог на продуктите
Галерия