Елект 90 ЕК®

Elekt-90-EK

АДЮВАНТ ЗА ПЕСТИЦИДНИ РАЗТВОРИ И ЛИСТНИ ТОРОВЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Адювант за пестицидни разтвори и листни торове. Екологичен продукт. Лесно
приложим. Ефективен при всякакви условия. Качествено взаимодействие с препаратите за растителна защита. Траен резултат от приложението му.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

90 % парафино-нефтен дериват

ФОРМУЛАЦИЯ:

Емулсионен концентрат

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

Елект 90 ЕК® подобрява действието на препара­тите, като намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и създава еднообразен филм върху листата на третираните растения. Съз­дава естетичен гланц върху листата на декоративната растителност и цветята.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Елект 90 ЕК® в концентрация 0.15-0.2% (150-200 мл на 100 л разтвор за пръскане) може да бъде използван съвместно с фосфорорганични инсектициди, синтетични пире­троиди, карбаматни инсектициди; сулфунил урея хербициди, хербициди на база 2.4 Д, медсъдържащи и системни фунгициди.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН РАЗХОД РАБОТЕН РАЗТВОР НА ДЕКАР:

20-50 литра

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

според препарата

КАРАНТИНЕН СРОК:

според препарата

Елект 90 ЕК® осигурява висока прилепяемост на препаратите за растителна защита към листната повърхност на третираните растения. Той засилва проникващата способност в растителните тъкани. Повишава биологичната активност на препаратите при икономически най-важните болести и неприятели по земеделските култури.

Елект 90 ЕК® е регистриран и разрешен за употреба в Република България от Минис­терство на земеделието и Министерство на здравеопазването.
Елект 90 ЕК® е запазена търговска марка на AGRIFLOR Ltd.

Каталог на продуктите
Галерия