Фертилекс®

амино житни

AMINO-CEREALS

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

Asset 4

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Свободни аминокиселини – 8 %
Общ азот (N) – 18 %
Сяра (S) – 5 %
Органичен въглерод (С) – 8,7 %
Мед (Cu) хелатирана с EDTA – 0,009 %
Желязо (Fe) хелатирано с EDTA – 0,055 %
Манган (Mn) хелатиран с EDTA – 0,025 %
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA – 0,018 %
Бор (B) – 0,018 %
Молибден (Mo) – 0,0018 %

Характеристика

Плътност 1.20 кг/л, рН 6.7±0.3

Смесимост

Може да се смесва с препарати за растителна защита след проведен тест за смесимост с проба в малки количества.

Не смесвайте Фертилекс® амино житни с продукти, които съдържат калций, тъй като това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.

Приложение

Листно – 200-300 мл/дка

Житни култури (пшеница, ечемик, овес)от фаза братене до фаза изкласяване.

Предназначение

Фертилекс® Амино Житни е предназначен за употреба основно при житни култури – пшеница, ечемик и овес. Високото съдържание на азот и сяра в комбинация със специално подбрани аминокиселини, стимулират синтеза на протеини в растенията, което се отразява благоприятно върху процеса на зреенe и натрупване на белтък в зърното. Наличието на свободни L-аминокиселини в състава на продукта осигуряват увеличение на добива, качествена продукция и преодоляване на стресови състояния на културите.

Каталог на продуктите
Галерия