Фертилекс®

Бор

B

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Бор (В) (боретаноламин) – 11 %
Молибден (Mo) – 0.03 %

Характеристика

плътност 1.32 кг/л, рН 7.3±0.2

Смесимост

Фертилекс® Бор може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди след проведен тест за смесимост с проба в малки количества.

Приложение

листно – 100-150 мл/дка

царевица: 1-2 пръскания фаза 7-8 лист

картофи: 1-2 пръскания преди цъфтеж

слънчоглед: 1-2 пръскания фаза 5-7 лист и фаза бутонизация

зеленчуци: 2 пръскания в интензивен растеж

ягоди: начало на образувание на пъпки

плодни дървета: 1-во след цъфтеж, 2-ро след 14 дни

захарно и фуражно цвекло: от фаза 4-ти лист – 2 разпръсквания през 15 дни

Предназначение

Фертилекс® Бор течен тор с високо съдържание на елемента бор. Борът оптимизира усвояване на всички хранителни елементи и спомага за опрашване на цветовете, стимулира развитието на кореновата система, намалява окапването на завръза при чувствителните зеленчукови култури и изресяване при лозя. Фертилекс® Бор предотвратява и отстранява недостига на бор и е особено подходящ за боролюбивите култури: слънчоглед, рапица, царевица, захарно цвекло, зеле, целина, ябълка, ягода, лоза, домати, памук, картофи, моркови и др.

Каталог на продуктите
Галерия