Фертилекс®

Цинк

Zn

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Цинк (Zn) – 10 %

Характеристика

плътност 1.24 кг/л, рН 2.9 ± 0.5

Смесимост

Фертилекс® Цинк може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди след предварителен тест за съвместимост.

Приложение

Листно – 100-200 мл/дка

Житни култури: от 3-ти лист

Царевица: 4-ти лист

Бобови култури: от 6-ти лист

Предназначение

Фертилекс® Цинк е течен тор за предотвратяване и коригиране дефицита на цинк в растенията. Микроелементът цинк оказва пряко или косвено влияние върху много физиологични и биохимични процеси в растителния организъм – фотосинтеза, дишане, синтез на хлорофил, растежни хормони и др. Тази многостранна роля на цинка се обуславя от участието му в редица важни ензими. При недостиг на цинк се задържа растежа и настъпва пълно прекратяване нарастването на междувъзлията (розетъчна болест), листата се покриват с хлоротични петна, плодовете стават дребни и деформирани. Най-силна нужда от цинк изпитват лозата, овощните дървета, царевицата, соята, доматите и др.

Каталог на продуктите
Галерия