Фертилекс®

Калий

K

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Калиев оксид (K2O) – 20 %
Желязо (Fe) хелатирано с EDTA – 0.06 %
Манган (Mn) хелатиран с EDTA – 0.03 %
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA – 0.02 %
Мед (Cu ) хелатирана с EDTA – 0.01 %
Бор (B) – 0.02 %
Молибден (Mo) 0.002 %

Характеристика

плътност 1.3 кг/л, рН 7.7±0.2

Смесимост

Фертилекс® Калий може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди след предварителен тест за съвместимост.

Приложение

Фертилекс® Калий може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди.

Листно: 300 мл/дка

Почвено: 3-5 л/дка

Картофи – начало на формиране на клубените;

Слънчоглед – във фаза 6-ти – 8-ми лист;

Зеленчуци – неколкократно след развитие на достатъчно листна маса.

Овощни – от завръз на плодовете до беритба;

Ягодоплодни – след цъфтеж до узряване на плодовете.

Предназначение

Фертилекс® Калий е подходящ за приложение при калиеволюбиви култури – картофи, слънчоглед, ягодоплодни, лозя, зеленчуци и др. Органичната форма на елемента калий във Фертилекс® Калий, както и балансираният състав на микроелементите, осигуряват оптималното им усвояване от растенията и гарантират високи и качествени добиви. Нуждите от калий за повечето култури се увеличават значително през периодите на бърз растеж и развитие на плодове, което определя момента на третиране с Фертилекс® Калий. Неговият нисък солеви индекс, високи буферни свойства и комплексообразуващи способности, благоприятстват за ускореното нарастване и зреене на репродуктивните органи.

Каталог на продуктите
Галерия