Фертилекс®

Kупро СК

Cupro-SK

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Мед (Cu) – 20 %

Характеристика

плътност 1.32 ± 0.2 кг/л;

рН 7.0 ±0.2

Смесимост

ФЕРТИЛЕКС®  Купро СК може да се смесва с препарати за растителна защита след проведен тест за смесимост с проба в малки количества.

Приложение

Третирането с ФЕРТИЛЕКС®  Купро СК се осъществява в периода на активен растеж с достатъчно развита листна маса на растенията:

листно – 0,3 % (30 мл в 10 л вода);

  • 300 мл/дка в минимум 50 л вода работен разтвор на декар при:

зеленчуци (домати, пипер, краставици, и др.) – след  разсаждане или поникване (4-6-ти лист) двукратно през 10-14 дни;

лозя – преди цъфтеж, при залагане на зърната;

картофи – преди цъфтеж и по време на нарастване на клубените;

овощни култури – двукратно след цъфтеж и през периода на формиране на завръз;

Не се препоръчва употребата на продукта при екстремни условия като засушаване, интензивно слънцегреене, дъжд и др.

Предназначение

ФЕРТИЛЕКС®  Купро СК е течен листен тор с високо съдържание на елемента мед под формата на меден оксихлорид. ФЕРТИЛЕКС®  Купро СК предотвратява и коригира дефицита на мед в растенията и е предназначен за широк спектър култури засегнати от неблагоприятното влияние на различни биотични и абиотични фактори. ФЕРТИЛЕКС®  Купро СК засилва устойчивостта на растенията и ги прави по-малко чувствителни към редица гъбни и бактериални патогени (Phytophtora, Plasmopara, Alternaria, Xanthomonas и др.).

Каталог на продуктите
Галерия