Фертилекс®

Манган

Mn

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Манган (Mn) хелатиран с EDTA – 5 %

Характеристика

плътност 1.3, рН 6.5±0.2

Смесимост

Фертилекс® Манган може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди след предварителен тест за съвместимост.

Приложение

Листно

Житни култури: 100-200 мл/дка, във фаза вретенене

Слънчоглед: 100-200 мл/дка, фаза 3 – 4 лист

Овощни: 100-200 мл/дка във фаза залагане на плодовете

Зеленчуци: 100-200 мл/дка

Рапица: 100-200 мл/дка, фаза 3 – 4 лист – 6-ти лист

Картофи: 200 мл/дка

Предназначение

Фертилекс® Манган е течен тор с високо съдържание на манган. Микроелементът манган оказва пряко или косвено влияние върху протичане на редица физиологични и биохимични процеси в растенията като: фотосинтеза, азотния и въглехидратния метаболизъм, синтеза на хлорофил и ароматните аминокиселини. Недостигът на манган при различните култури се изразява в петниста хлороза по листата с последващ нисък темп на растеж.

Фертилекс® Манган предотвратява и коригира дефицита на манган в растенията, което допринася за тяхната устойчивост към неблагоприятни фактори на околната среда и повишава продукцията.

Каталог на продуктите
Галерия