Фертилекс®

Мед

Cu

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Мед (Cu) 5 %

Характеристика

плътност 1.25 кг/л;

рН 3.5 ±0.2;

Смесимост

Фертилекс® Мед може да се смесва с препарати за растителна защита след проведен тест за смесимост с проба в малки количества.

Приложение

листно – 300 мл/дка при:

Зеленчуци (домати, пипер, краставици, бобови и листни зеленчуци):

след разсаждане или поникване двукратно през 10-14 дни;

Овощни и ягодоплодни – двукратно след цъфтеж и през периода на формиране на завръз;

Картофи – двукратно преди цъфтеж и по време на наедряване на клубените;

Житни култури – начало на братене;

Предназначение

Фертилекс® Мед е течен тор с високо съдържание на елемента мед под формата на меден глицинат.

Фертилекс мед предотвратява недостига на мед в растенията и свързаните с дефицита му физиологични и биологични смущения. Формулиран като глицинат, елементът мед под тази комплексна форма е лесно усвоим от растенията осигурявайки оптимално протичане на редица жизнено важни процеси като:

  • изграждане на хлорофила;
  • азотен метаболизъм;
  • интензивна фотосинтеза;
  • синтез на протеини, ензими и др.

Фертилекс мед е подходящ за приложение при култури, които са засегнати от влиянието на неблагоприятни абиотични и биотични фактори, тъй като засилва устойчивостта им към различни гъбни и бактериални патогени. Растенията третирани с Фертилекс мед проявяват по-слаба чувствителност към инфекции причинявани от Phytophtora, Botrytis, Monilia, Xanthomonas и др.

Каталог на продуктите
Галерия