Фертилекс®

NS

NS

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Общ Азот (N) – 20 %
Сяра (S) – 6 %
Желязо (Fe) хелатирано с EDTA – 0.06 %
Манган (Mn) хелатиран с EDTA – 0.03 %
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA – 0.02 %
Мед (Cu ) хелатирана с EDTA – 0.01 %
Бор (B) – 0.02 %
Молибден (Mo) – 0.002 %

Характеристика

плътност 1.25 кг/л, рН 5.5 ± 0.2

Смесимост

Фертилекс® NS може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди след предварителен тест за съвместимост.

Приложение

Фертилекс® NS се прилага листно в доза 300 мл/дка при:

Житни култури (пшеница, ечемик, овес)от фаза братене до фаза изкласяване.

Рапица – от фаза 4-9 лист до начало на цъфтеж.

Царевица: фаза 5-9 лист.

Предназначение

Фертилекс® NS е течен тор с преобладаващо съдържание на азот и сяра, предназначен основно за рапица, царевица и житни култури (пшеница, ечемик, овес и др.). Наличието на висок процент усвоима сяра стимулира синтеза на серни протеини в растенията, което се отразява благоприятно върху процеса на зреене и натрупване на белтъци в зърното. Същевременно сярата играе важна роля при усвояване на азота, активира вегетацията на растенията и засилва тяхната имунна защита. Балансираното съотношение на азот, сяра и микроелементи във Фертилекс® NS осигурява едновременно стартиране и развитие на културите, респективно високи добиви и качествена продукция.

Каталог на продуктите
Галерия