Фертилекс®

Универсал

UNIVERSAL

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Общ Азот (N- 10 %
Фосфорен пeнтаоксид (P2O5) – 10 %
Калиев оксид (K2O) – 10 %
Желязо (Fe) хелатирано с EDTA – 0.06 %
Манган (Mn) хелатиран с EDTA – 0.03 %
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA – 0.02 %
Мед (Cu ) хелатирана с EDTA – 0.01 %
Бор (B) – 0.02 %
Молибден (Mo) – 0.002 %

Характеристика

плътност 1.28 кг/л, рН 7.3±0.2

Смесимост

Фертилекс® Универсал може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди след предварителен тест за съвместимост.

Приложение

Листно: 300 мл/дка

Зеленчуци (домати, пипер, краставици, бобови и листни зеленчуци)С

след разсаждане или поникване двукратно през 10-14 дни

Овощни и ягодоплодни – Двукратно след цъфтеж и през периода на формиране на завръз

Картофи – Двукратно преди цъфтеж и по време на наедряване на клубените

Житни култури – Начало на братене

Царевица – Фаза 6-8-ми лист

Почвено: 3-5 л/дка

Предназначение

Фертилекс® Универсал се прилага във всички фази от развитието на растенията. Оптималното съдържание на азот, фосфор и калий в съотношение 1:1:1 го прави универсален и подходящ за различни видове култури. Балансираната формула на Фертилекс® Универсал осигурява устойчивостта на третираните растения към заболявания и стресови фактори, подобрява развитието на листната маса и укрепва кореновата система. При интензивни култури Фертилекс® Универсал може да се прилага през 10-14 дни, гарантирайки високи добиви и качество на продукцията.

Каталог на продуктите
Галерия