Фертилекс®

NMgS + Глицин

NMgS

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Общ Азот (N) – 16 %
Магнезиев оксид (MgO) – 7 %
Сяра (S) – 5 %
Глицин – 3 %
Цинк (Zn) хелатиран с EDTA – 0.02 %
Мед (Cu) хелатирана с EDTA – 0.01 %
Желязо (Fe) хелатирано с EDTA – 0.06 %
Манган (Mn) хелатиран с EDTA – 0.03 %
Бор (B) – 0.02 %
Молибден (Mo) – 0.002 %

Характеристика

плътност 1.36 кг/л, рН 7.2±0.2

Смесимост

Фертилекс® NMgS може да се прилага самостоятелно или смесен с други торове и пестициди след предварителен тест за съвместимост.

Приложение

Фертилекс® NMgS се прилага самостоятелно или смесен с продукти за растителна защита след предварително проведен тест за съвместимост. Не смесвайте Фертилекс® NMgS с продукти, които съдържат калций, тъй като това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.

Листно: 300 мл/дка

Почвено: 3-5 л/дка

Житни култури: от фаза братене до фаза изкласяване

Рапица: от фаза 4-9 лист до начало на цъфтеж

Царевица: фаза 5-9 лист

Други култури:  прилага се по време на активен вегетационен растеж

Предназначение

Фертилекс® NMgS е течен тор с преобладаващо съдържание на азот, магнезий и сяра, предназначен основно за рапица, царевица и житни култури (пшеница, ечемик, овес и др.). Наличието на висок процент усвоима сяра стимулира синтеза на серни протеини в растенията, което се отразява благоприятно върху процеса на зреене и натрупване на белтъци в зърното. Балансираното съотношение на магнезий, сяра и глицин във Фертилекс® NMgS осигурява едновременно стартиране и развитие на всички култури, респективно високи добиви и качествена продукция.

Каталог на продуктите
Галерия