Фертилекс®

NPS + Глицин

NPS_glicin

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Общ азот – 8 %
Фосфорен пентаоксид (P2O5) – 18 %
Сяра (SO3)  -7,5 %
Глицин – 3 %
Желязо (Fe) хелатирано с ЕДТА – 0,06 %
Манган (Mn) хелатиран с ЕДТА – 0,03 %
Цинк (Zn) хелатиран с ЕДТА – 0,02 %
Мед (CU) хелатирана с ЕДТА 0,01 %
Бор (B) – 0,02 %
Молибден (Mo) – 0,002 %

Характеристика

плътност 1.3 ± 0.2 кг/л;

рН 6.8 ± 0.2 кг/л;

Приложение

ФЕРТИЛЕКС®  NPS + глицин се прилага самостоятелно или смесен с продукти за растителна защита след предварително проведен тест за съвместимост. Не смесвайте ФЕРТИЛЕКС®  NPS + глицин с продукти, които съдържат калций, тъй като това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.

листно – 300 мл/дка при:

рапица – от фаза 4-9 лист до начало на цъфтеж;

царевица – 6-10 лист;

слънчоглед – 4-6 лист на културата;

лозя – преди цъфтеж, при залагане на зърната;

картофи – преди цъфтеж и по време на нарастване на клубените;

зеленчуци (домати, пипер, краставици, бобови и листни зеленчуци) – след  разсаждане или поникване двукратно през 10-14 дни;

почвено  – 3-5 л/дка

Предназначение

ФЕРТИЛЕКС®  NPS + глицин  е течен тор с преобладаващо  съдържание на фосфор и сяра. Предназначен основно за рапица, слънчоглед , царевица, зеленчукови култури. Наличието на висок процент сяра стимулира синтеза на серни протеини, оптимизира усвояването на азот и активира вегетацията на растенията. Включването на глицин в балансирания състав на продукта и неговото взаимодействие с фосфора, подпомагат развитието на мощна коренова система, интензивна фотосинтеза и ускорен метаболизъм.

ФЕРТИЛЕКС®  NPS + глицин осигурява едновременно стартиране и развитие на културите, респективно високи добиви и качествена продукция.

Каталог на продуктите
Галерия