Ватрал®

Universal

UNIVERSAL-vartal

УНИВЕРСАЛЕН ТЕЧЕН ТОР, ПОДХОДЯЩ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Азот (N) амидна форма – 6%
Фосфор (P2O5) дифосфорен пентаоксид – 6%
Калий (K2O) дикалиев оксид – 6%
Бор (B) водоразтворим – 0,02 %
Мед (Cu), хелатиран с EDTA – 0,01 %
Желязо (Fe), хелатиран с EDTA – 0,06 %
Манган (Mn), хелатиран с EDTA – 0,03 %
Молибден (Mo) водоразтворим – 0,002 %
Цинк (Zn), хелатиран с EDTA – 0,02 %

Приложение

Ватрал® Universal е предназначен за подхранване на различни видове растения,
като изключително ефикасен е за плодове и зеленчуци. Прилага се във всички фази от развитието на съответната култура, осигурявайки интензивен растеж, качество на продукцията и устойчивост на стресови фактори.

РАБОТНА КОНЦЕНТРАЦИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Да се използва чрез:
– поливане на растенията с разтвор 1% (10 мл Ватрал® Universal разтворен в 1 л вода);
– листно третиране 0,5% (5 мл Ватрал® Universal в 1 л вода)

Каталог на продуктите