Ватрал®

Желязо

zheliazo

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Желязо (Fe) – 5 %

Характеристика

Плътност 1.16 кг/л, pH 1.7±0.5

Смесимост

Не смесвайте Ватрал® Желязо с продукти, които съдържат фосфати, тъй като това може да доведе до образуване на неразтворима утайка.

Приложение

Ватрал® Желязо е подходящ за всички видове култури при необходимост от желязо, приложен неколкократно от начало на вегетацията.

Листно подхранване

Листното подхранване дава по-бърз, но относително по-краткотраен ефект и затова трябва да се извършва неколкократно. Провеждат се 2 до 3 пръскания по време на вегетацията през интервал от 10 – 15 дни. Първото пръскане е при добре оформена листна маса. Използват се 0.3 – 0.5 литра Ватрал® Желязо на декар, разтворен в достатъчно количество вода за цялостно опръскване на растенията.

Кореново подхранване

При почвеното внасяне се постига сравнително по-бавен, но по-продължителен
ефект. Използва се работен разтвор с концентрация 0.3 – 0.5% (0.3 – 0.5 л Ватрал® Желязо в 100 литра вода), който се внася неколкократно през интервал от 10 – 15 дни.

Предназначение

Фертилекс® Желязо се прилага както листно, така и кореново. При съвместно
внасяне с препарати за растителна защита е необходимо предварително да се проведе тест за съвместимост.

Каталог на продуктите