Акарзин®

Akarzin

ВИСОКО-КАЧЕСТВЕН АДЮВАНТ С ПРИРОДЕН ПРОИЗХОД

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Високоефективен адювант с инсекто-акарицидни свойства.
Екологичен продукт с широк спектър на приложение.
Подходящ за интегрирана защита на растенията.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

85% минерално масло – парафинов тип.

ФОРМУЛАЦИЯ:

Емулсионен концентрат

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

Акарзин® подобрява действието на препара­тите като намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и създава еднообразен филм върху листата на третираните растения и тялото на насекомите и акари, както и зимуващите им стадий (яйца).

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:

трета

КАРАНТИНЕН СРОК:

според препарата

СПЕЦИФИЧЕН АНТИДОТ:

няма

ЕКОТОКСИЧНОСТ:

Акарзин® е нетоксичен за хора и топлокръвни животни. Няма опасност от остатъчни количества в третираните култури и почва.

СМЕСИМОСТ:

При зимно пръскане Акарзин® може да се смесва непосредствено преди употреба с бордолезов разтвор. Не се препоръчва смесването на препарата със сярасъдържащи фунгициди.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

– калифорнийска щитоносна въшка: 3% (зимно пръскане);
– зимни яйца на червен овощен акар: 3% (зимно пръскане);
– лозова щитовка: 2.5% (зимно пръскане);
– зелена прасковена листна въшка по зеленчуци: 400 мл/дка.

ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

– при горски видове: Акарзин® 50 мл/дка чрез УЛВ третиране;
– при домати, захарно цвекло, слънчоглед, соя, картофи и фасул: Акарзин® 80-160 мл/дка;
– при овощни култури, малини, къпини, рози и културна шипка: Акарзин® (през зимен период) – 3%;
– при ягоди: Акарзин® (през зимен период) – 0.8%;
– употреба с други продукти за растителна защита (ПРЗ).
Инсектициди на база дифлубензурон, спинозад и бацилус турингиензис; фунгициди на база меден хидроокис, меден сулфат, триосновен меден сулфат, използвани извън вегетационно при овощни култури, малини, къпини, рози, културна шипка и ягоди през зимния период.

Извън вегетацията третирането с Акарзин® се  извършва при t°C над 4°. Пръскането с препарата през този пе­риод продължава до 10 -15 дни преди развитието на пъпките на овощните култури. Използването на Акарзин® в ранна пролет ограничава плът­нос­т­та на популацията на червен овощен акар под икономическия праг на вредност, с което се спес­тяват третиранията с летни акарициди.

Акарзин® е регистриран и разрешен за употреба в Република България от Министерство на земеделието и Министерство на здравеопазването със Заповед №РД 1-1549/12.10.2015 г.
Акарзин® е запазена търговска марка на AGRIFLOR Ltd.

Каталог на продуктите
Галерия