Ватрал®

Si Protect

FP_14

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ:
При температура
от 5 до 30°С.
Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина!

Състав, w/w

Силициев диоксид (SiO2) – 20,5 %
Калиев оксид (K2O) – 9,5 %
Мед (Cu) – 0,3 %

Характеристика

плътност 1.35 кг/л;

рН 11.3±0.2;

Смесимост

Ватрал® Si Protect може да се смесва с препарати за растителна защита след проведен тест за смесимост с проба в малки количества. Фертилекс® Силиций не бива да се смесва с продукти притежаващи висока киселинност (рН ≤ 6)

Приложение

листно – 0,5% (50 мл/10 л вода) при:

Зеленчуци (домати, пипер, краставици, бобови и листни зеленчуци):

след разсаждане или поникване двукратно през 10-14 дни;

Овощни и ягодоплодни – двукратно след цъфтеж и през периода на формиране на завръз;

Картофи – двукратно преди цъфтеж и по време на наедряване на клубените;

Житни култури – начало на братене;

Царевица – фаза 6-8-ми лист.

Да не се използва по време на цъфтеж.

Почвено – 800-1000 мл/дка.

Предназначение

Ватрал® Si Protect е течен тор с преобладаващо съдържание на силиций и калий. Предназначен е за широк спектър от култури в началните етапи от развитието им, както и при тези в период с най-висока метаболитна активност. Ватрал® Si Protect засилва устойчивостта на растенията в условия на неблагоприятна абиотична среда, стимулира процеса на фотосинтеза, синтеза на ендогенни фитохормони (гиберилини, цитокинини), активността на дихателните ензими (пероксидаза) и др.

Растенията абсорбират силиций в количества, еквивалентни или по-високи от тези на основните макроелементи азот, фосфор и калий (N, P, K). Проникнал в  в растителния организъм,  силицият се отлага между кутикулата и клетъчната стена, както и между клетъчната стена и клетъчната мембрана. Слоевете от аморфен силиций действат като физическа бариера срещу: стрес от засушаване (оптимизира процеса на транспирация), стрес от засоляване (инхибира поглъщането на Na), нападение от насекомни неприятели, гъбни и бактериални патогени. Ватрал® Si Protect осигурява контрол върху мобилността на тежки метали в системата почва-растение, редуцирайки натрупването им в репродуктивните органи.

Ватрал® Si Protect активира защитните реакции на растенията, увеличава тяхната здравина, намаляване употребата на пестициди, което осигурява висок добив и качество на продукцията.

Каталог на продуктите