Царевица

1
Третиране на семена

Фертилекс микро | Фертилекс молибден Mo

2
2-4 лист

Фертилекс цинк Zn | Фертилекс NP стартер

3
4-8ми лист

Фертилекс манган Mn | Фертилекс NSMg

4
8-10ти лист

Фертилекс амино микс | Фертилекс NPK

5
Изметляване

Фертилекс алга

Схеми на торене

За да се постигнат високи резултати при професионално отглеждане на земеделските култури е нужно правилно прилагане на схемите на торене.