Зеленчуци

1
Засаждане на разсада

Фертилекс стартер | Фертилекс NРS

2
5-6ти лист

Фертилекс микро | Фертилекс амино микс | Фертилекс силиций Si

3
Поява на цветове

Фертилекс NPK универсал | Фертилекс бор В

4
Образуване на плода

Фертилекс калий К | Фертилекс NSMg | Фертилекс алга | Фертилекс силиций Si

5
Нарастване на плода

Фертилекс амино калций Ca | Фертилекс алга

6
Узряване

Фертилекс амино калций Ca | Фертилекс калий

Схеми на торене

За да се постигнат високи резултати при професионално отглеждане на земеделските култури е нужно правилно прилагане на схемите на торене.