Рапица

1
Семена

Фертилекс микро

2
Развитие на листа и формиране на розетка

Фертилекс молибден Мо | Фертилекс NРS

3
Удължаване на стъблото

Фертилекс NS

4
Формиране на бутон

Фертилекс бор В | Фертилекс NMgS

5
Цъфтеж

Фертилекс амино микс | Фертилекс алга

6
Формиране на семена

Фертилекс фоскал РК

Схеми на торене

За да се постигнат високи резултати при професионално отглеждане на земеделските култури е нужно правилно прилагане на схемите на торене.