Картофи

1
4-8 лист

Фертилекс стартер | Фертилекс NPS | Фертилекс манган Mn

2
5-16 лист

Фертилекс NPK | Фертилекс алга | Фертилекс бор В

3
Начало на цъфтеж

Фертилекс амино микс | Фертилекс силиций Si

4
Клубено образуване

Фертилекс калий К | Фертилекс микро | Фертилекс силиций Si

5
Нарастване на клубените

Фертилекс амино микс

Схеми на торене

За да се постигнат високи резултати при професионално отглеждане на земеделските култури е нужно правилно прилагане на схемите на торене.