Лозя

1
Зелен конус

2
5-10 см зелен летораст

Фертилекс амино микс | Фертилекс NPK универсал | Фертилекс амино цинк Zn

3
Образуване на реса

Фертилекс NSMg | Фертилекс бор В

4
Грахово зърно на ягорида

Фертилекс алга | Фертилекс микро

5
Образуване на чепка

Фертилекс калий К | Фертилекс калций Са | Фертилекс силиций Si

6
Начало на узряване

Фертилекс калий К | Фертилекс калций Са

Схеми на торене

За да се постигнат високи резултати при професионално отглеждане на земеделските култури е нужно правилно прилагане на схемите на торене.