Овощни

1
Зимен покой

Акарзин + Ватрал бордо

2
Набъбване на пъпки

Акарзин + Ватрал бордо

3
Миши уши

4
Поява на цветен бутон

Фертилекс амино микс | Фертилекс бор В

5
Край на цъфтеж

Фертилекс NРК | Фертилекс алга | Фертилекс бор В | Фертилекс силиций Si

6
Формиране на завръз

Фертилекс амино цинк Zn | Фертилекс Fe | Фертилекс калий К | Фертилекс силиций Si

7
Нарастване на плода

Фертилекс амино калций Ca | Фертилекс калий К

8
Стопанска зрялост

Фертилекс амино калций Ca

Схеми на торене

За да се постигнат високи резултати при професионално отглеждане на земеделските култури е нужно правилно прилагане на схемите на торене.