Течни торове за професионална употреба

Балансираният състав на течните торове Фертилекс включва множество диференцирани формули, които гарантират оптимални физикохимични и биологични свойства на продуктите.

Течните торове Фертилекс се характеризират с:

Висока скорост на абсорбция и пенетрация в листната тъкан
Стабилност при продължително съхранение
Ниска температура на кристализация
Нисък солеви индекс (минимален риск от пригори по листата)
Нисък парен натиск (ниска скорост на изпарение)
Висок буферен капацитет
Отсъствие на пълзяща кристализация
Минимална корозионна активност

за листно и почвено приложение
Прочетете повече
ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Прочетете повече
ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Прочетете повече
за листно и почвено приложение
Прочетете повече
ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Прочетете повече
ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Прочетете повече
за мощна коренова система и растеж
Прочетете повече
за листно и почвено приложение
Прочетете повече
ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Прочетете повече
за листно и почвено приложение
Прочетете повече
за листно и почвено приложение
Прочетете повече
за листно и почвено приложение
Прочетете повече
ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Прочетете повече
за листно и почвено приложение
Прочетете повече
ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Прочетете повече